_kjepper i hjulet (prisoner of second avenue, the)