millionkupp på bånd (andersons tape, the)_3507x2479